Era utmaningar - Vårt fokus 

Behov, situation och önskad riktning skall såklart styra hur saker bör angripas men här är några exempel kring vad vi kan bidra med i Er verksamhet;
 
Rådgivande och/eller utförande inom informations-/cybersäkerhet. Inom såväl organisatoriska/ledningsrelaterade som ICT-relaterade delar.
 
Ledningssystemsutveckling/implementation, ledningsprocesser, säkerhetsåtgärder inom Informationssäkerhet (ISO/IEC 27001), Service Management (ISO/IEC 20000-1) m.fl.

Revisionstjänster av samtliga typer; Intern-, Leverantörs- eller Certifieringsrevision inom Informationssäkerhet (ISO/IEC 27001), Service Management (ISO/IEC 20000-1) m.fl.

*Certifieringsrevision sker via ackrediterat certifieringsorgan.

Vi har en bred branscherfarenhet samt kunskap om företag och organisationer av olika storlekar och kulturer, även i det internationella perspektivet (US, Sydamerika, Europa, Asien). Det ger oss en känsla för hur man hittar "rätt sätt" att jobba för att nå en god verksamhetsnytta. Utifrån hur just ni som kund ser ut, var ni kommer från, vilket sammanhang ni befinner er i, vilka förutsättningar ni har, vart ni vill etc.

Så oavsett din organisations storlek eller bransch, oavsett typ av behov - litet eller stort, hör av dig så kan vi diskutera hur vägen framåt kan se ut. 

Kontakta oss via formulär

Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktuppgifter

+46 70 5896628

info@dkra.se